بمبی مخصوص خانه ما


این موسیقی متن تئاتری هست با همین اسم ، به کارگردانی امیر اخوین و آهنگسازی خودم