بذار ذهنت پرواز کنه

اونا می خوان که ذهنت پرواز نکنه . اینجوری برده ی اونا میشی . این چیزیه که بهت یاد دادن . تخیل نکن . تخیل نکن . اما پسرم . می خوام بهت نشون بدم که اگه ذهنت رو پرواز بدی چه اتفاقی میفته ...