خلا ، مکانی که در آن انسان ها دستشویی می کنند

عزیزم ... رررررریدی تو زندگیم . یک سال از رفتنت می گذره و هنوز گهی که زدی به هیکلم مونده .
از بوی گندش نمی تونم به هیچکس نزدیک بشم ...
عزیزم ... یک سال می گذره و هنوز بدترین کابوس من شکسته شدن یک شبه ی تصویرته ،
 که 2 سال ساختنش طول کشید ...
عزیزم ... یک سال کافی نیست واسه این که به خودم اجازه بدم ، دختر دیگه ای رو لمس کنم ؟
عزیزم ... عوضی ، الان تو بغل کی خوابیدی ؟
عزیزم ... نمی خوام برم حموم . می خوام همین گه بمونه ...