Imagine

تصور کن تمام مردم دنیا با سواد باشن
تصور کن با همه بتونی راجع به هر چیزی حرف بزنی
تصور کن حداقل با بعضی ها بتونی راجع به هر چیزی حرف بزنی
تصور کن هیچ مرزی وجود نداشته باشه
می تونی به من بگی از خود متشکر ، یا بیشعور
می تونی به من بگی عقده ای
اما تنها من اینطور نیستم


ملت بیسواد عزیز . موسیقی فقط در ابی و داریوش و یانی و ریهانا و کیتی پری خلاصه نمیشه . ملت بیسواد عزیز فیلم فقط در حاتمی کیا و سیروس مقدم و اسپیلبرگ و جرج لوکاس خلاصه نمی شه . شعر فقط در فروغ و حسین پناهی و حافظ و گوته خلاصه نمیشه . ملت بیسواد عزیز رمان فقط در م.مودب پور و خواهران برونته و جرج ارول خلاصه نمیشه . ملت بیسواد عزیز زندگی فقط در زنده موندن خلاصه نمیشه . حالا منو هر چی می خوای فرض کن ... خستگی امونم رو برید ، بس که نوشتم ، که یکی بیاد 2 زار بذاره روش ... که نیومد . که نبود ...