نقاشی


وقتی رنگ می ذاری روی بوم یه حسی بهت دست می ده . انگار یه تیکه از وجودت رو گذاشتی روی بوم . وقتی یاد بگیری بی سیاست رنگ رو بذاری اونوقته که سبک میشی . حرفایی رو می تونی بزنی که تو قالب هیچ کلمه ای رو کاغذ نمیاد . و دیگه نمی تونی متوفقش کنی . لذت سبک شدن رو . 
شاید اگه بخوای واقع بینانه نقاشی کنی و با سیاست رنگ بذاری خیلی اذیت بشی . باید کلی تمرین کنی . زمان بذاری . اما باور کن ، هیچی سخت تر از این نیست که بی سیاست رنگ بذاری . و خلق کنی . به وجود بیاری . نه این که تکثیر کنی . 
پس اینو بدون ، اگه یه نقاشی و دیدی که ازش سر در نیاوردی ، بهش نخند . یا ازش نا راحت نشو . شاید یه نقاشی بوده که بی سیاست کشیده شده . و تو دنبال یه سیاست می گردی توش . ولی بدون که خوب نقاشی کشیدن اصلا کار ساده ای نیس ...