تماس راه دور


حالا بیا توضیح بده و قسم بخور که به خدا تو تماس ویدئویی وقتی تصویر و صدا قطع و وصل میشه ، صدات رو که ببری بالا قطعی تصویر و صدا برطرف نمیشه ...