آماده شدن


کدوم گوشواره رو با این لباسه بپوشم ؟ آخ آخ واسه این دامن ، کفش ندارم ، باید برم براش کفش بگیرم . آخه نمیشه اینو بپوشم ، اینو دیدن .  ماماااااااان پس کی بریم من یه شلوار مشکی بگیرم ؟ موهامو چیکار کنم ؟ بدون آرایشگاه که نمیشه رفت . 
از یک هفته قبل از یه عروسی ، یه مهمونی ، اینا حرفاییه که روزی صد بار می شنوم . و با تک تک سلول های بدنم از شنیدنشون متنفرم . و مهمونی که تموم میشه خب حالا چی ؟ و یک روز دپرسشن . و دوباره آماده شدن برای مهمونی بعدی . و اینطوری زندگی می گذره ...............